Tystgående system

Installationsråd för din SANIFLO Silence                                                                                   

                                                                                              

Sedan 2005 har omfattande förbättringar gjorts för att kraftigt sänka ljudnivåerna hos våra malpumpar (ny utformning av motorn och användning av vibrationsdämpande gummi).  

Många års forskning har resulterat i att ljudnivån har reducerats med 10 dB. Ljudnivån i SANIFLO Silence modellerna är därför mycket låg och kan användas utan risk för att störa omgivningen.

SANIFLO's pumpar är certifierade av franska forkningsministeriet och ALCTRA. 

 

Tryckljud: 45 dB(A) / Ljudeffekt: 56 dB(A)  *Uppmätt av Laboratoire National d'Essais enligt standard NF EN ISO 4871.

 

Trots detta är det viktigt att vissa punkter respekteras vid installationen:

  • Montera tanken utan att denna nuddar vid någon av rummets väggar.
  • Se till att vibrationsskydden klistrats fast under tanken och på övriga avsedda platser, för att minimera vibrationerna.
  • Skruva fast fästplattorna i golvet för att förhindra att anordningen kan rubbas.
  • Placera tanken på ett absolut plant golv så att vibrationsskydden kan fungera optimalt.
  • Fäst avloppsröret korrekt genom att undvika större än en meters avstånd mellan fästpunkterna