Saniflo-principen

1. Princip

SANIFLO är en mycket ekonomisk och estetisk lösning vid installation av sanitetsutrustning var du vill i hemmet utan större ingrepp. Med en SANIFLO kan du spola ut avloppsvattnet (men också badrumsvattnet beroende på pumpmodell) mot huvudavloppet eller septiktanken när inget gravitationsavlopp är möjligt. Du kan använda en SANIFLO när inget gravitationsavlopp är möjligt eller när toaletten är placerad en bit ifrån avloppet och/eller under avloppsnivån. SANIFLO använder sig av sönderdelning (inga kemiska produkter) och är alltså helt förenlig med en septiktank.

 

2. Installationsvillkor:

För att installera en malpump krävs två viktiga saker:

- ett strömuttag

- en kallvattenanslutning för WC

SANIFLO installeras bakom en WC-stol med traditionellt p-lås (utlopp bakåt). OBS! WC-stolen ska spola minst 6 liter/spolning. Utloppsdimensionen på utloppsledningen kan ha en så  liten diameter som 22, 28 eller 32 mm. Vi rekommenderar limbara plaströr, kopparrör eller pem-slang.

Alla våra pumpar är försedda med en utloppsvinkel och integrerad backventil för att förhindra att vattnet rinner tillbaka till wc-stolen eller de sanitärainstallationer som är installerade på  pumpen.