SANICUBIC

Våra SANICUBIC® pumpstationer behöver inte installeras under marknivå ...
... Du ställer dem bara på golvet

Använd för:

Antal anslutna enheter

 
 
 
 
 
 
 
 

Tryckhöjd och horisontell pumpning